FAQs

תשובה: בהשקעת נדל”ן מעבר לים חשוב להעזר בגורמים המקצועיים הנכונים. אנחנו דוגלים ברכישה מפוקחת, הכוללת ליווי של עו”ד נאמן בארץ, בנק לאומי המלווה במתן חשבון נאמנות, רו”ח המומחה בכל הקשור למס האמריקאי וחברת TITLE COMPANY אשר ביחד דואגים למעטפת הרכישה כך שההשקעה שלך תהיה מוגנת לחלוטין.
תשובה: LIMITED LIABILITY COMPANY) LLC) הינה חברה מוגבלת. אין בישראל חברה מסוג זה, חברת LLC  היא מעיין הכלאה בין חברה בע”מ לשותפות בלתי רשומה כאשר היא נהנית מהיתרונות של שתיהן. מצד אחד, חברי ה- LLC נהנים מהגנה משפטית כאילו מדובר בחברה בע”מ ומצד שני מבחינה מיסויית כל אחד מחברי הקבוצה ממוסה אך ורק על הרווחים שלו כמו בשותפות בלתי רשומה ללא מס חברות וללא מס על דיווידנד. למעשה האחריות של חברי ה- LLC מוגבלת אך ורק לסכום אותו השקיעו וכך הסיכון שלהם מוגבל.
תשובה: בשונה מהשכרת דירה בישראל, בארה”ב ישנן הוצאות רבות יותר הכוללות- מיסי עייריה (ארנונה) אותם בעל הדירה משלם, ביטוח מקיף למבנה אשר יקר יותר מהביטוח בארץ, תשלום לחברת ניהול מקומית הנע בין 8-10% מהשכ”ד, 15% ספייר שמומלץ לחשב למקרה והנכס יהיה ריק ו/או יהיו הוצאות תחזוקה. למרות כל ההוצאות הנ”ל עדיין קיים פוטנציאל רווח גבוה מאוד התלויים בסוג הנכס, מחיר הרכישה הראשוני שלו ואיכות הדייר.
תשובה: חברת טייטל (TITLE COMPANY) הינה חברת בעלת רישיון הן של המדינה הספציפית והן פדרלי להעברת זכות קניינית בנכסים. ברכישת נכס חברת הטייטל מבצעת את תהליך הרכישה ומבצעת TITLE COMITMENT, בדיקה מקיפה על הנכס והמוכר ו- TITLE INSURANCE, ביטוח בגובה הרכישה אותה נותנת חברת הטייטל ולמעשה מבטחת את בדיקתה. לאחר מציעת העסקה ככשרה חברת הטייטל תדאג לכל תהליך העברת הכספים והעברת הזכויות על הנכס.