• הנכס:

  Single family 4/2
 • עלות רכישה:

  44,000$
 • השבחה והוצאות נלוות:

  41,000$
 • הכנסה שנתית משכ"ד:

  13,500$
 • רווח שנתי משכ"ד:

  9,675$
 • תשואה שנתית משכ"ד:

  11.38%