• הנכס:

  Single family 4/2
 • עלות רכישה:

  58,500$
 • השבחה והוצאות נלוות:

  37,818$
 • הכנסה שנתית משכ"ד:

  14,400$
 • רווח שנתי משכ"ד:

  9,020$
 • תשואה שנתית משכ"ד:

  9.36%