• הנכס:

  Single family 3/2
 • עלות רכישה:

  54,000$
 • השבחה והוצאות נלוות:

  40,000$
 • הכנסה שנתית משכ"ד:

  13,020$
 • רווח שנתי משכ"ד:

  9,014$
 • תשואה שנתית משכ"ד:

  9.59%