• הנכס:

  Single family 4/2
 • עלות רכישה:

  80,000$
 • השבחה והוצאות נלוות:

  20,200$
 • הכנסה שנתית משכ"ד:

  14,400$
 • רווח שנתי משכ"ד:

  10,144$
 • תשואה שנתית משכ"ד:

  10.12$