• הנכס:

  Single family 2/2
 • עלות רכישה:

  47,000$
 • השבחה והוצאות נלוות:

  38,700$
 • הכנסה שנתית משכ"ד:

  12,300$
 • רווח שנתי משכ"ד:

  8,796$
 • תשואה שנתית משכ"ד:

  10.26%