Greenpoint, Brooklyn, NY

מנהטןמנהטן 3השקעה בברוקליןבנייןבית וגשר rm

סוג הנכס

בניין מגורים

השקעה מינימאלית

80,000 $

צפי למכירת הנכס

כ-24 חודשים

כתובת

584 Leonard Street, Brooklyn, NY

חוזקות

  • מיקום מנצח- שכונת greenpoint המבוקשת בברוקלין
  • שותפות בפרויקט יזמי מתחילתו ועד סופו
  • פוטנציאל רווח גבוה משמעותית כתוצאה מתהליך ההשבחה והעלאת ערך הנכס
  • מינוף בנקאי לכספי ההשקעה
  • פרויקט למשך כ-24 חודשים בלבד
  • שותף מקומי עתיר ניסיון

על הפרויקט

השקעה בברוקלין - רכישת בניין מגורים בן 3 קומות, שיפוץ הדירות, השבחתן ומכירתן בתום כ-24 חודשים בלבד

כדאי לדעת

  • מחיר ממוצע לבית בשכונה: 1.36 מיליון דולר
  • הכנסה שנתית ממוצעת למשק בית מהגבוהות בארה"ב: 80,000$
  • מחיר שכירות ממוצע: 3146$
  • אחוז האקדמאים בשכונה בעלי תואר שני ומעלה: 23%