Mansfield, Houston, TX

תמונת אווירה יוסטון 3תמונה אווירה יוסטון 2תמונת אווירה יוסטוןתמונת אווירה יוסטון 4

סוג הנכס

בניית 60 וילות דו קומתיות

השקעה מינימאלית

100,000 $

צפי למכירת הנכס

כ-30 חודשים

כתובת

Mansfield st 1205 , Houston, Texas 77091

חוזקות

 • פרויקט חמישי של RM ביוסטון
 • מיקום מנצח- בשכונת Acres Homes המבוקשת
 • שותף מקומי חזק ועתיר ניסיון
 • פוטנציאל רווח משמעותי כתוצאה מתהליך ההשבחה
 • מינוף ההשקעה באמצעות מימון בנקאי
 • זהות אינטרסים מלאה בין המשקיעים, RM והשותף האמריקאי
 • טווח השקעה קצר-כ-30 חודשים בלבד!

על הפרויקט

רכישת קרקע בשלבי היתר, בניית 60 וילות דו קומתיות ומכירתן תוך בניה ועד כ-30 חודשים מיציאת הפרויקט לפועל

כדאי לדעת

 • מטרופולין יוסטון: העיר הרביעית בגודלה בארה"ב
 • מחירי הנדל"ן : עלייה של 4% בשנת 2019
 • הגירה חיובית לעיר: מהגבוהות בארה"ב ועומדת על 10.4%
 • נמל ימי: אחד הגדולים בעולם,מדורג ראשון בארה"ב בשינוע מטען בינלאומי
 • כלכלה חזקה: מדורגת במקום השלישי במספר חברות "500 Furtune" הממוקמות בה