פרויקט UTEG

סוג הנכס

מתחם מגורים

השקעה מינימאלית

40,000 $

צפי למכירת הנכס

3-5 שנים

כתובת

Uteg crystal 223-265, Lake illinois

על הפרויקט

רכישה, שיפוץ והשבחה של מתחם מגורים מסוג Multi Family הכולל 48 יחידות, צפי לתשואה שוטפת מידי רבעון ואקזיט ממכירה בתום תקופת ההשקעה