פרויקט LORAIN

סוג הנכס

מתחם מגורים

השקעה מינימאלית

40,000 $

צפי למכירת הנכס

3-5 שנים

כתובת

1021 Tower Blvd Oh, lorain, 44052

על הפרויקט

רכישה, שיפוץ והשבחה של מתחם מגורים מסוג Multi Family הכולל 108 יחידות, צפי לתשואה שוטפת מידי רבעון ואקזיט ממכירה בתום תקופת ההשקעה