פרויקט EDGWATER

סוג הנכס

מתחם מגורים

השקעה מינימאלית

40,000 $

צפי למכירת הנכס

3-5 שנים

כתובת

9829 Lake Avenue, Cleveland Ohio, 44102

על הפרויקט

רכישה, שיפוץ והשבחה של מתחם מגורים מסוג Multi Family הכולל 76 יחידות, צפי לתשואה שוטפת מידי רבעון ואקזיט ממכירה בתום תקופת ההשקעה