Powell Place Jacksonville,FL

סוג הנכס

וילות

השקעה מינימאלית

40,000 $

צפי למכירת הנכס

כ- 12 חודשים

כתובת

Powell place Jacksonville FL 1836

על הפרויקט

רכישת וילה באזור יוקרה המיועדת לשיפוץ והשבחה, הפכיתה לוילת יוקרה ומכירתה בפוטנציאל רווח הון משמעותי בסיום ההשבחה.