פרויקט OAK

סוג הנכס

מתחם מגורים

השקעה מינימאלית

40,000 $

צפי למכירת הנכס

3-5 שנים

כתובת

15928 S. Le Claire ave, oak forest, IL

על הפרויקט

רכישה, שיפוץ והשבחה של מתחם מגורים מסוג Multi Family הכולל 72 יחידות, צפי לתשואה שוטפת מידי רבעון ואקזיט ממכירה בתום תקופת ההשקעה