Zanzibar

סוג הנכס

בניית מלון

השקעה מינימאלית

150,000 $

צפי למכירת הנכס

כ-6 שנים

כתובת

Pongwe Beach, Zanzibar

חוזקות

  • מיקום מנצח- על שפת הים בחוף פונגווה המבוקש
  • באי קיים מחסור משמעותי ביחידות נופש בעקבות עליה מתמדת של 28% בשנה בממוצע לעומת עליה של 5% ביחידות חדשות הנבנות בו
  • פוטנציאל רווח הון גבוה מאוד הן מהצטרפות להשקעה עוד בשלב הבניה והן מהתשואה השוטפת בעקבות הפער בין עלויות בניה ותפעול נמוכות לבין מחירי מלונאות מערביים גבוהים
  • פטור ממס בזנזיבר על הרווחים במשך 5 השנים הראשונות של ההשקעה

על הפרויקט

שילוב ייחודי של פרויקט יזמי ומניב כאחד.רכישת קרקע, בניית מלון, ניהולו השוטף על ידי חברה מקומית, קבלת תשואה שוטפת מההכנסות הכוללות מידי רבעון.

כדאי לדעת

  • מספר התושבים באי: 1.4 מיליון
  • עליה שנתית ממוצעת במספר התיירים הנכנסים לאי: 28%
  • מספר התיירים הנכנסים לאי בשנת 2018: 545,000
  • אורך השהות הממוצע לתייר בימים: 4.5
  • חדרים זמינים באי: 8,400
  • תפוסה ממוצעת באי: 79%