פרוייקט BROOKLYN

סוג הנכס

בניין דירות

השקעה מינימאלית

50,000$

צפי למכירת הנכס

כ- 48 חודשים

כתובת

ck .3542 Lot: 12

חוזקות

על הפרויקט

רכישת בניין דירות בתהליכי בניה, השלמת בניה, מקסום השבחה ומכירת הדירות ברווח הון משמעותי

כדאי לדעת