פרויקט BROOKLYN

סוג הנכס

בניין דירות

השקעה מינימאלית

50,000 $

צפי למכירת הנכס

כ- 48 חודשים

כתובת

1101 Irving Ave, Brooklyn, NYC

על הפרויקט

רכישת בניין דירות בתהליכי בניה, השלמת בניה, מקסום השבחה ומכירת הדירות ברווח הון משמעותי