פרויקט CHICAGO

דירה בארהבהשקעת נדלן בארהבהשקעות נדלן בחול

סוג הנכס

מתחם מגורים

השקעה מינימאלית

60,000 $

צפי למכירת הנכס

כ - 60 חודשים

כתובת

4209 West 115th Street, Alsip IL 60803

חוזקות

  • נכס קיים ופעיל עם 96% תפוסה באזור מאוד מבוקש
  • שיקגו עדיין רחוקה ממחירי השיא שלה ומתומחרת נמוך
  • ענף ה Multi Family-נמצא בצמיחה וזו העת לנצל את ההזדמנות

על הפרויקט

רכישה, שיפוץ והשבחה של מתחם מגורים מסוג Multi Family הכולל 144 יחידות, פוטנציאל תשואה שוטפת גבוה והכנסה שוטפת מידי רבעון מהכנסות השכירות. צפי לאקזיט ורווח כתוצאה מהשבחה ועליית הערך

כדאי לדעת

  • מספר התושבים בשכונה: 18,880
  • גיל ממוצע: 35.9
  • הכנסה חציונית למשפחה לשנה: 52,432$
  • אחוז בעלי נכסים: 61%
  • אחוז אבטלה: 4.2%
  • אחוז תפוסה בשכונה: 94.8%