Tribeca, Manhattan, NY

תמונה אווירה מנהטן 2תמונה אווירה נדלן ארהבסנטרל פארקתמונת אווירה בארהבוולסטריטפיפט אבניו

סוג הנכס

רכישת 4 בניינים קיימים וקרקע, השבחה ומכירה

השקעה מינימאלית

100,000 $

צפי למכירת הנכס

כ- 3-4 שנים

כתובת

70-74 Warren St & 84-88 West Broadway,NY

חוזקות

  • מיקום מנצח- בשכונה המבוקשת ביותר בעולם
  • שותף מקומי חזק ועתיר ניסיון
  • פוטנציאל רווח משמעותי כתוצאה מתהליך ההשבחה
  • מינוף ההשקעה באמצעות מימון בנקאי
  • זהות אינטרסים מלאה בין המשקיעים, RM והשותף האמריקאי
  • טווח השקעה קצר-כ-3-4 שנים בלבד!

על הפרויקט

הפרויקט כולל רכישה של 4 בניינים קיימים וקרקע, השבחתם ומכירתם בפוטנציאל רווח גבוה מאד, בתום כ-3-4 שנים

כדאי לדעת

  • מחיר דירה ממוצעת בשכונה: 4,500,000 $
  • השכלה: מעל 120 מוסדות להשכלה גבוהה ובניהם האוניברסיטה המעורכת של העיר ניו יורק
  • שוק השכירות: דירה מושכרת תוך מספר שעות בלבד , עקב הביקוש הגבוה באזור אל מול ההיצע הנמוך
  • תרבות ופנאי: בשכונה גלריות אומנות ייחודיות , מלונות, מסעדות ובתי קפה איכותיים