AUSTIN ST., QUEENS, NYC

סוג הנכס

השקעה מינימאלית

70,000 $

צפי למכירת הנכס

4 שנים

כתובת

AUSTIN ST., QUEENS, NYC

פרויקט Austin ST, QUEENS

סוג הנכס: מתחם משרדים

השקעה מינימאלית: 100,000 $

צפי למכירת הנכס: 4 שנים

על הפרויקט :

 

במסגרת הפרויקט, יירכש בניין בן 4 קומות באחת השכונות הטובות ביותר בQUEENS -,Forest Hills, ברחוב  Austin המרכזי מתחת למחיר השוק במטרה להשביח את הנכס, להשכיר לשוכרי עוגן חזקים (NYPD) ולמכור את הנכס ברווח יזמי בתום תקופת המיזם.

חוזקות ובטוחות:

  • קיימים שוכרי עוגן לפרויקט, בראשם NYPD ,בשלבים מתקדמים לחתימה על הסכם שכירות ל -21 שנה!
  • פרויקט במיקום מרכזי – בסביבת הנכס אפשר למצוא את השחקנים החזקים בענף:
    קבוצת Blackstone- אחת מקרנות ההשקעה הגדולות בעולם
    קבוצת  – Slateקרן השקעות נדל"ן ניו-יורקית המנהלת נכסים בשווי 4 מיליארד דולר
  • שותפות חזקה – היזמים משקיעים כ – 30% מהאקוויטי בעסקה ויהיו ערבים להלוואה הבנקאית
  • הפרויקט השישי עם קבוצתLTNG
  • הפרויקט ה-9 של קבוצת RM GROUP בניו יורק!

פרויקטים נוספים להשקעה

IPATIAS ST., ATHENS, GREECE

Paros, Greece

AUSTIN ST., QUEENS, NYC

W24th St., Flatiron District, NYC

LEXINGTON AVENUE, NYC

SAN JOSE, JACKSONVILLE, FL

תודה על פנייתך