משקיעים כשירים?
הצטרפו לקהילת המשקיעים של RM GROUP

מיהו משקיע כשיר?

משקיע כשיר (Accredited investor) הוא אדם או חברה אשר מנהלים נכסים נזילים בהיקף גבוה או שהינם בעלי הכנסות אישיות או משפחתיות בסכומים גבוהים. מינוח נוסף למשקיעים כשירים הוא "משקיע מתוחכם" או "משקיע מסווג".  משקיע כשיר רשאי להשתתף בהנפקות פרטיות ולקבל מידע רב ערך על השקעות פרטיות הרבה לפני ציבור המשקיעים הכללי וזאת מתוך הנחת הרשויות הרגולטוריות כי מדובר במשקיע בעל יכולות וחוסן פיננסי המסוגל לתכנן ולנתח את השקעותיו טוב יותר מציבור המשקיעים הכללי ומכאן ההגדרה- משקיע כשיר.

מהם הקריטריונים לקבלת אישור משקיע כשיר ?

משקיע כשיר הינו משקיע שעומד בלפחות אחד משלושת התנאים הבאים:

נכסים בערך של יותר מ- 8,364,177 ₪
בפיקדונות, מזומן או נכסים נזילים אחרים

הכנסה שנתית אישית של 1,254,627 ₪ או 1,881,940 ₪ לתא המשפחתי, בשנתיים האחרונות

שילוב של נכסים נזילים בשיווי של 5,227,610 ₪ לפחות והכנסה אישית של 627,313 ₪ או 940,969 ₪ לתא המשפחתי בהתאמה, בשנתיים האחרונות

משקיע שמוגדר כמשקיע כשיר (משקיע מסווג / מתוחכם), רשאי לקבל מידע פיננסי מלא על ההשקעות, נתוני תשואות עבר וצפי לתשואות עתידיות, וכן השוואה בין הצפי המקורי של השקעה לביצועיה בפועל. כמו כן, ניתן להצטרף להשקעות שפתוחות בפני משקיעים כשירים בלבד.

אנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת המשקיעים של RM GROUP וליהנות מ:

חשיפה למידע פיננסי אודות ההשקעות שלנו
וובינרים ייעודיים למשקיעים כשירים
תנאי השקעה מועדפים
חשיפה וכניסה לעסקאות שאינן פתוחות לציבור הרחב
אירועים וכנסים אקסקלוסיביים