אסטרטגית ההשקעה

מאז היווסדה פועלת RM GROUP על פי עקרונות השקעה מאוד ברורים ומודל לניתוח ומקסום השקעות מוכח בהצלחה לאורך השנים. את המודל יצרו רן הראל ומתן פרטמן מתוך ניסיונם האישי בתחום השקעות הנדל”ן בארץ ובעולם. נדל”ן, בניגוד להרבה השקעות אחרות הוא אפיק השקעה שמייצר הכנסה פאסיבית באופן שוטף, ללא קשר לשווי הנכס. התפיסה הבסיסית שלנו היא ליצור עבור הלקוחות שלנו כמות נכסים שיניבו עבורם הכנסה פאסיבית קבועה מבלי שיצטרכו לעבוד עבורה.

עקרון הבנת כללי המשחק

כדי להכיר את כללי המשחק, צריך גם להכיר את השחקנים עצמם. זאת אומרת, להגיע לשטח עצמו. זה התפקיד שלנו – להכיר את הנכס או הנכסים, להכיר את אנשי המקצוע הפועלים במקום, לבצע בדיקה מעמיקה לכל פרט ופרט לפני שאנחנו מחליטים לסגור את העסקה ולהציגה כנכס להשקעה.

הפעילות שלנו בשטח כוללת את העבודה מול הברוקרים, הקבלנים והשיפוצניקים, חברות הניהול, רואי החשבון, קבלת שטר הקניין על הנכס וחברות ה – Title. חשוב לנו לבצע את כל זה על מנת למקסם את הביטחון בהשקעה עבורכם ועבורנו. נכון, אנחנו חוסכים לכם את כל עבודת השטח, אך אנחנו עושים זאת למענכם וגם למעננו. חשוב לנו שכל נכס שאנחנו מציעים, יהיה במצב מעולה כך, שלא יהיו הפתעות לא נעימות בעתיד.

עקרון חקר שוק ובחינת העסקה

כל עסקת נדל”ן דורשת בחינה מעמיקה מרמת המאקרו למיקרו, החל מבחינת הנתונים הכלכליים של המדינה בה מתבצעת ההשקעה, העיר, השכונה ועד הרחוב הספציפי בו נמצא הנכס. בחינה זו צריכה להיעשות בצורה מדוקדקת ויסודית במטרה לקבל את התמונה המלאה ולוודא את כדאיות והצלחת העסקה לא רק על הנייר, גם בפועל. המחסום אצל רוב האנשים לגבי השקעות נדל”ן בחו”ל הוא הריחוק הפיזי וחוסר המידע לגבי הנכס. אך זה לא בהכרח נכון, כיום ישנם מספיק אמצעים להשגת כל הידע הנדרש במיוחד בתחום הנדל”ן. כאשר אנו בוחנים נכס להשקעה אנו בודקים את מצבם הסוציואקונומי של התושבים באזור הנכס, נתוני הצמיחה של המדינה, שיעור האבטלה סטטוס ההגירה לאזור, הימצאם של מוסדות חינוך וטיבם, מרכזים מסחריים ומקומות תעסוקה. כל אלו יוכלו להעיד על איכות הדיירים בנכס, התפוסה שבו וכמובן עליית ערך הצפויה בעתיד.

עקרון מקסום רווחים

כל עסקה והשקעה אפשרית נבחנת דרך מקורות הרווח הפוטנציאלים שהיא עשויה להעניק למשקיעים. בהשקעות נדל”ן יש יותר מגורם רווח אחד ועל כן ננתח את מקורות הרווח הפוטנציאלים וכיצד אנו יכולים למקסם אותם. ככל שיהיו יותר גורמי רווח להשקעה שלנו, כך תעלה הסבירות לרווחים גבוהים יותר.

בין מקורות הרווח הקיימים, בראש ובראשונה חשוב לרכוש נכס במחיר הנמוך ממחיר השוק. לאחר מכן ניתן ליהנות ולמקסם את ההכנסות משכירות חודשית שוטפת השבחת הנכס כתוצאה משיפוץ או ניהול יעיל יותר, בחירת מיקום הנכס באזור בעל פוטנציאל עליית ערך גבוה ולקיחת מימון בנקאי.

עקרון בדיקת היתכנות ובטחונות

בכל עסקת נדל”ן קיים אלמנט של סיכון. זאת למרות כל עבודת השטח וההכנה, כל מי שטוען שאין סיכון רצוי להתרחק ממנו כמו מאש! במטרה למזער, לבודד ולגדר את הסיכונים האלה בכל עסקה, יש לנו כיום כלים ואמצעים מקצועיים ורגולטוריים. כך שאם קורה הגרוע מכל, נהיה מוגנים במקרה הטוב או נמזער נזקים למינימום האפשרי.

כלל חשוב עבורנו הוא, שכל עסקת נדל”ן המתוכננת היטב, תוך ידע מקדים ונתונים מלאים, היתרונות והסיכויים גבוהים מהסיכונים. הסיכונים קיימים אך הם מחושבים ומגודרים. הניסיון שלנו הוכיח שבמספר הפעמים המועט בהם נאלצנו להתמודד עם סיכון שהתממש, התכנון המקדים שלנו מבעוד מועד הותיר אותנו מוגנים.

לקביעת פגישת ייעוץ

הפרסום באתר זה מהווה הצגה כללית בלבד ואינו מהווה הצעה להשקעה או תחליף לייעוץ השקעות, לייעוץ מס, או לייעוץ משפטי. החברה, לרבות מנהליה, עובדיה, יועציה, חברות אחרות הקשורות בה והפועלים מטעמה (להלן: "החברה") אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות תשנ"ה – 1985, וכל מידע פרסומי שנמסר וכל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. ההשקעה תעשה באמצעות מספר מצומצם של משקיעים ובהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך") וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד- 1994 ("חוק השקעות משותפות בנאמנות"). לאור האמור, התוכנית העסקית, ההערכות לגבי התשואות ופרטי ההשקעה המלאים ותנאיה ייחשפו במסגרת הליך של בדיקה, מיון ומשא ומתן פרטני ל-35 משקיעים בלבד.

המידע המוצג באתר ואשר יוצג למשקיעים, לרבות כל מספר ותיאור, הינו מידע אשר בחלקו צופה פני עתיד ומבוסס, בין היתר, על הערכות החברה, ומשקף, להבנתה, את הנתונים המתבססים על מצב השוק היום ואשר יכולים להשתנות במהלך תקופת ההשקעה. לפיכך, אין באמור באתר, בפרסומי החברה ופעולותיה משום הבטחת תשואה כלשהי או התחייבות או הבטחה של החברה שלמשקיעים אכן יצמחו רווחים בשיעור כלשהו ו/או הבטחה ו/או התחייבות כלשהי מצד החברה להחזר מלא ו/או חלקי של סכום ההשקעה. על המשקיעים לבצע בדיקה מעמיקה של הנתונים ושל השוק וכן להתאים את פרופיל ההשקעה לצרכיהם האישיים. כמו כן, על המשקיעים לבחון בעצמם ובאמצעות יועצים מטעמם טרם קבלת החלטת השקעה את ההשקעה ותנאיה, יתרונותיה והסיכונים הכרוכים בה, לרבות סוגיות משפטיות, חשבונאיות, מיסויות וכספיות של ביצוע ההשקעה.

תודה על פנייתך

רגע, לפני שאתם ממשיכים לגלוש...

אל תפספסו את ההזדמנות להצטרף לפרויקט החדש שלנו בלב מנהטן!

למה להשקיע בפרויקט?

לשיחה עם נציג השאירו פרטים: