מסלולי השקעה

RM GROUP מאמינה כי ההתאמה בין צרכי המשקיע להשקעה חשובה לא פחות ולכן אנחנו מציעים סל מוצרי השקעה כך שכל משקיע יוכל לבנות לעצמו את תיק השקעות הנדל”ן האולטימטיבי עבורו.

Multi Family

מולטי פמילי הוא מסלול השקעה קבוצתי במתחם דירות בארה”ב                                                       

Investment fund

קרן השקעות הוא מסלול המאגד קבוצת משקיעים לרכישת קבוצת נכסים מניבים

Development

מסלול השקעה בייזום פרויקט נדל”ן חדש

MULTI-FAMILY

מסלול השקעה קבוצתי במתחם דירות המיועד להשכרה. מתחם הדירות בנוי ומושכר וכולל בתוכו תשתיות ומתקנים רבים לרווחת הדיירים. זהו סטנדרט מגורים מבוקש ונפוץ בארה”ב אשר ממשיך ותופס תאוצה. לכן, השקעה מסוג זה נחשבת ליציבה וטובה ומשום כך יותר ויותר חברות ביטוח גדולות משקיעות במתחמים הללו את כספי מבוטחיהן.

הרווח הפוטנציאלי במסלול זה הינו גבוה מאוד, היות שמעבר לרווח השוטף משכירות הדיירים קיים גם פוטנציאל רווח ממכירת הנכס בתום 5-3 שנות השבחה.

יתרונות המסלול

 • תשואה שוטפת משכירות הדירות הקיימות בנכס קיים המושכר ברובו.
 • פיזור השקעה גבוה על פני מספר רב של יחידות הקיימות במתחם.
 • מיסוי נמוך יחסית.
 • פוטנציאל לרווח הון במכירה בתום תקופת ההשקעה של 5-3 שנים.
 • מימון בתנאים נוחים ביחס לאפיקי השקעה אחרים.
 • זהות אינטרסים – אנחנו שותפים להשקעה מכספינו בכל השקעה במסלול זה. בנוסף, מנגנון חלוקת הרווחים הוא על פי הצלחת הפרויקט.

כדאי לדעת

 • המשקיע נהנה מחלק יחסי של הרישום בנכס בהתאם לסכום ההשקעה שהשקיע ואינו מחזיק בבעלות בלעדית בנכס.
 • המשקיע אינו יכול לבצע שינויים בנכס וההחלטה בגין אלו נתונה בידי הגוף המנהל.

מסלול הלוואה מניב

במסלול זה המשקיע למעשה מלווה כסף לשותפות לביצוע הרכישה של הנכס עצמו. לאחר מכן  אותו משקיע נהנה מקבלת מריבית קבועה על ההלוואה שלו.

יתרונות המסלול

 • קדימות בחלוקת הכספים על פני היזם והמשקיעים במסלול היזמי.
 • ריבית קבועה וידועה מראש

כדאי לדעת

 • גובה הריבית הינו קבוע ולא קיים רווח הון ממכירת הפרויקט.

סכום השקעה מינימלי – 80,000 $

 

איך זה עובד?

INVESTMENT FUND

מהי השקעה במסלול קרן השקעות ?

זהו מסלול השקעה קבוצתי נוסף, בו אנו מאגדים מספר משקיעים ובונים תיק השקעות מבוסס נכסי נדל”ן מניבים בארה”ב. בזכות זאת נוצר כאן מצב של השקעה המעניקה פיזור ויציבות מקסימאליים. במסלול זה אנחנו למעשה עושים שימוש בכוח הקבוצה במטרה לרכוש מספר רב של נכסים אטרקטיביים תוך ביצוע פיזור מקסימאלי ובכך נוצרת תשואה יציבה לאורך כל השנה. אנחנו משקיעים יחד אתכם בקבוצה ומנהלים את ההשקעה מאיתור הנכסים ועד לחלוקת הרווחים לאחר ניכוי כל ההוצאות.

יתרונות המסלול:

 • פיזור השקעה מקסימלי בין סוגי השקעות, מיקומים שונים ורמות נזילות שונות.
 • גמישות בהנזלת הכספים לאורך חיי ההשקעה .
 • זהות אינטרסים – אנחנו שותפים מכספינו בכל השקעה במסלול זה. בנוסף, מנגנון חלוקת הרווחים הוא על פי הצלחת הפרויקט.

כדאי לדעת

 • המשקיע נהנה מחלק יחסי של הרישום בנכס בהתאם לסכום ההשקעה שהשקיע ואינו מחזיק בבעלות בלעדית בנכס.
 • המשקיע אינו יכול לבצע שינויים בנכס וההחלטה בגין אלו נתונה בידי הגוף המנהל.

איך זה עובד?

DEVELOPMENT

מה זה השקעת DEVELOPMENT?

במסלול השקעה זה המשקיע למעשה מהווה שותף שלנו ליזמות של פרויקט נדל”ן חדש לגמרי בחו”ל. כלומר אנחנו מתחילים הכול מהשלב הראשוני ביותר, איתור הקרקע, השגת אישורי בנייה, תכנון הבנייה והתשתיות ועד לסיומו המוצלח של הפרויקט ומימושו ברווח. רק לאחר המכירה של הנכס עצמו, יקבל המשקיע את סכום ההשקעה שלו בתוספת הרווחים מעסקת המכירה עצמה.

יתרונות המסלול

 • השקעה לטווח קצר עד 3 שנים.
 • צפי לרווח הוני גבוה.
 • שותפות ישירה עם היזם ולא דרך חברת תיווך.

כדאי לדעת

 • אין תזרים שוטף מההשקעה והמשקיעים נהנים מהרווח רק בתום הבניה.
 • לא רוכשים נכס קיים ולכן יש לרוב סיכון גבוה יותר מהשקעה מניבה לצד הצפי לרווח ההוני.

סכום השקעה מינימלי – 80,000 $

איך זה עובד?

לקביעת פגישת ייעוץ

הפרסום באתר זה מהווה הצגה כללית בלבד ואינו מהווה הצעה להשקעה או תחליף לייעוץ השקעות, לייעוץ מס, או לייעוץ משפטי. החברה, לרבות מנהליה, עובדיה, יועציה, חברות אחרות הקשורות בה והפועלים מטעמה (להלן: "החברה") אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות תשנ"ה – 1985, וכל מידע פרסומי שנמסר וכל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. ההשקעה תעשה באמצעות מספר מצומצם של משקיעים ובהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך") וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד- 1994 ("חוק השקעות משותפות בנאמנות"). לאור האמור, התוכנית העסקית, ההערכות לגבי התשואות ופרטי ההשקעה המלאים ותנאיה ייחשפו במסגרת הליך של בדיקה, מיון ומשא ומתן פרטני ל-35 משקיעים בלבד.

המידע המוצג באתר ואשר יוצג למשקיעים, לרבות כל מספר ותיאור, הינו מידע אשר בחלקו צופה פני עתיד ומבוסס, בין היתר, על הערכות החברה, ומשקף, להבנתה, את הנתונים המתבססים על מצב השוק היום ואשר יכולים להשתנות במהלך תקופת ההשקעה. לפיכך, אין באמור באתר, בפרסומי החברה ופעולותיה משום הבטחת תשואה כלשהי או התחייבות או הבטחה של החברה שלמשקיעים אכן יצמחו רווחים בשיעור כלשהו ו/או הבטחה ו/או התחייבות כלשהי מצד החברה להחזר מלא ו/או חלקי של סכום ההשקעה. על המשקיעים לבצע בדיקה מעמיקה של הנתונים ושל השוק וכן להתאים את פרופיל ההשקעה לצרכיהם האישיים. כמו כן, על המשקיעים לבחון בעצמם ובאמצעות יועצים מטעמם טרם קבלת החלטת השקעה את ההשקעה ותנאיה, יתרונותיה והסיכונים הכרוכים בה, לרבות סוגיות משפטיות, חשבונאיות, מיסויות וכספיות של ביצוע ההשקעה.

תודה על פנייתך

רגע, לפני שאתם ממשיכים לגלוש...

אל תפספסו את ההזדמנות להצטרף לפרויקט החדש שלנו בלב מנהטן!

למה להשקיע בפרויקט?

לשיחה עם נציג השאירו פרטים: