SAN JOSE, JACKSONVILLE, FL

סוג הנכס

השקעה מינימאלית

50,000 $

צפי למכירת הנכס

5 שנים

כתובת

SAN JOSE, JACKSONVILLE, FL

על הפרויקט:

SAN JOSE הינו פרויקט מסוג "מולטי-פמילי" הממוקם בעיר Jacksonville במדינת פלורידה וכולל 3 מבנים בני 38 יחידות דיור.  הפרויקט צפוי היה להמשך לפרק זמן של בין 3-5 שנים.

התוכנית המקורית כללה השבחת יחידות באופן מדורג והעלאת השכירות, עד לשלב המכירה.

בתקופת ההחזקה של שנתיים ושבעה חודשים (לעומת 5 שנים בתכנית העסקית המקורית), שיפרנו את הרווח ההוני ואת ה-ROI הממוצע למשקיעים בהשוואה לתכנית העסקית המקורית.

לאחר מקסום השכירויות ע"י השבחה ממוקדת ומואצת של היחידות, הוחלט למכור את הנכס כאשר הוא נמצא ב-100% תפוסה, תוך זיהוי הזדמנות וניצול מצבו המצוין של השוק בארה"ב, מה שהוביל למקסום הרווח למשקיעים.

פרויקטים נוספים להשקעה

IPATIAS ST., ATHENS, GREECE

Paros, Greece

AUSTIN ST., QUEENS, NYC

W24th St., Flatiron District, NYC

LEXINGTON AVENUE, NYC

SAN JOSE, JACKSONVILLE, FL

תודה על פנייתך