TREAMONT, CLEVELAND, OH

סוג הנכס

השקעה מינימאלית

פרטים בהמשך

צפי למכירת הנכס

3-5 שנים

כתובת

TREAMONT, CLEVELAND, OH

על הפרויקט:

Tremont הינו פרויקט משותף עם היזם המקומי מייקל פניצה. הפרויקט מסוג "מולטי-פמילי", ממוקם בשכונת Tremont המבוקשת בעיר קליבלנד וכולל 102 יחידות דיור. הפרויקט צפוי להמשך בין 5-3 שנים כאשר בשנתיים הראשונות יושבחו היחידות והשטחים המשותפים במטרה להלאת השכירות.

 

פרויקטים נוספים להשקעה

IPATIAS ST., ATHENS, GREECE

Paros, Greece

AUSTIN ST., QUEENS, NYC

W24th St., Flatiron District, NYC

LEXINGTON AVENUE, NYC

SAN JOSE, JACKSONVILLE, FL

תודה על פנייתך