רווח הוני גבוה בזמן קצר

במאמרים הקודמים דיברנו על 2 סוגי השקעות בקטגוריה של נדל"ן למגורים.

ההשקעות שדיברנו עליהן הן מסוג MULTI- FAMILT  ו- SINGLE FAMILY אשר המשותף לשתיהן הוא שהן השקעות מניבות כלומר, יוצרות הכנסה שוטפת, במאמר הזה נדבר על השקעה מסוג אחר, השקעה הונית.

בהשקעה יזמית המטרה היא לרכוש קרקע, לבנות ולמכור ברווח תוך צפי לרווח הוני (רווח מפער שנוצר בין הקנייה למכירה). לרוב השקעה יזמית תהיה לטווח קצר יותר- עד 3 שנים.

בהשקעה יזמית הוודאות לגבי המחירים היא קריטית ולכן כאסטרטגיה:

  • נחפש שוק כמה שיותר יציב (לדוגמה, השוק ביוסטון חזק ומגוון מאוד ואפילו במשבר ב- 2008 ירד רק 3% ותיקן זאת תוך שנה).
  • נרצה למזער משתנים- מחיר עד קבלת מפתח, מימון עם ריבית שלא משתנה.

היתרונות בהשקעה יזמית הן:

  • צפי לרווח הוני גבוה בעקבות השבחה משמעותית.
  • טווח השקעה יחסית קצר.

החסרונות בהשקעה יזמית:

  • בהשקעה יזמית מכיוון שלא רוכשים נכס קיים יש פוטנציאל רב יותר לתקלות- התייקרות מחירים, קבלן בעייתי, אי עמידה בזמנים וכד' יכולים להפוך פרוייקט רווחי על הנייר ללא רווחי ואף מפסיד.
  • במקרה של משבר/מיתון כיוון שמקור הרווח היחיד שלנו הוא במכירה למעשה אנחנו נשארים עם נכס או חלק מפרויקט (במידה והבנייה עוד לא הושלמה) אשר כל הרווח שלנו למעשה נשחק לעומת נכס מניב בו גם אם מחיר הנכס ירד אנחנו יכולים לא למכור ולמעשה לhהנות מתשואה שוטפת.
  • אין תזרים שוטף (משכ"ד) במידה וצריך.
השקעות נדל"ן בזנזיבר

השקעה במלון בוטיק במדינה מתפתחת

את האי זנזיבר כמעט כולם מכירים, גם אם רק דרך סרטים ותמונות. מעבר לעצי הקוקוס והחוף המזמין, תעשיית התיירות שוקקת ומלאת אפשרויות בדיוק כפי שמצופה

השקעות נדל"ן בזנזיבר

מומנטום הוא שם המשחק

תיירים בזנזיבר מחפשים מלונות יוקרתיים ומסמנים את השקעת הנדל"ן העכשווית על האי כשחושבים על זנזיבר העיניים בוהקות ומיד עולה תמונה של אי המוקף בים רגוע

להזדמנויות השקעה

ישראל

RM GROUP – השקעות נדל"ן בחו"ל 

רחוב מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4, קומה 15

בני ברק, 5126112

טל': 03-6577484

ארצות הברית

RM GROUP – Real Estate Investments

74 Warren St., New York

NY 10007

זנזיבר

RM GROUP – Real Estate Investments

P.O BOX 748

Stone Town city 

Zanzibar

הפרסום באתר זה מהווה הצגה כללית בלבד ואינו מהווה הצעה להשקעה או תחליף לייעוץ השקעות, לייעוץ מס, או לייעוץ משפטי. החברה, לרבות מנהליה, עובדיה, יועציה, חברות אחרות הקשורות בה והפועלים מטעמה (להלן: "החברה") אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות תשנ"ה – 1985, וכל מידע פרסומי שנמסר וכל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. ההשקעה תעשה באמצעות מספר מצומצם של משקיעים ובהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך") וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד- 1994 ("חוק השקעות משותפות בנאמנות"). לאור האמור, התוכנית העסקית, ההערכות לגבי התשואות ופרטי ההשקעה המלאים ותנאיה ייחשפו במסגרת הליך של בדיקה, מיון ומשא ומתן פרטני ל-35 משקיעים בלבד.

המידע המוצג באתר ואשר יוצג למשקיעים, לרבות כל מספר ותיאור, הינו מידע אשר בחלקו צופה פני עתיד ומבוסס, בין היתר, על הערכות החברה, ומשקף, להבנתה, את הנתונים המתבססים על מצב השוק היום ואשר יכולים להשתנות במהלך תקופת ההשקעה. לפיכך, אין באמור באתר, בפרסומי החברה ופעולותיה משום הבטחת תשואה כלשהי או התחייבות או הבטחה של החברה שלמשקיעים אכן יצמחו רווחים בשיעור כלשהו ו/או הבטחה ו/או התחייבות כלשהי מצד החברה להחזר מלא ו/או חלקי של סכום ההשקעה. על המשקיעים לבצע בדיקה מעמיקה של הנתונים ושל השוק וכן להתאים את פרופיל ההשקעה לצרכיהם האישיים. כמו כן, על המשקיעים לבחון בעצמם ובאמצעות יועצים מטעמם טרם קבלת החלטת השקעה את ההשקעה ותנאיה, יתרונותיה והסיכונים הכרוכים בה, לרבות סוגיות משפטיות, חשבונאיות, מיסויות וכספיות של ביצוע ההשקעה.

תודה על פנייתך