במאמרים הקודמים דיברנו על 2 סוגי השקעות בקטגוריה של נדל"ן למגורים.

ההשקעות שדיברנו עליהן הן מסוג MULTI- FAMILT  ו- SINGLE FAMILY אשר המשותף לשתיהן הוא שהן השקעות מניבות כלומר, יוצרות הכנסה שוטפת, במאמר הזה נדבר על השקעה מסוג אחר, השקעה הונית.

בהשקעה יזמית המטרה היא לרכוש קרקע, לבנות ולמכור ברווח תוך צפי לרווח הוני (רווח מפער שנוצר בין הקנייה למכירה). לרוב השקעה יזמית תהיה לטווח קצר יותר- עד 3 שנים.

בהשקעה יזמית הוודאות לגבי המחירים היא קריטית ולכן כאסטרטגיה:

  • נחפש שוק כמה שיותר יציב (לדוגמה, השוק ביוסטון חזק ומגוון מאוד ואפילו במשבר ב- 2008 ירד רק 3% ותיקן זאת תוך שנה).
  • נרצה למזער משתנים- מחיר עד קבלת מפתח, מימון עם ריבית שלא משתנה.

היתרונות בהשקעה יזמית הן:

  • צפי לרווח הוני גבוה בעקבות השבחה משמעותית.
  • טווח השקעה יחסית קצר.

החסרונות בהשקעה יזמית:

  • בהשקעה יזמית מכיוון שלא רוכשים נכס קיים יש פוטנציאל רב יותר לתקלות- התייקרות מחירים, קבלן בעייתי, אי עמידה בזמנים וכד' יכולים להפוך פרוייקט רווחי על הנייר ללא רווחי ואף מפסיד.
  • במקרה של משבר/מיתון כיוון שמקור הרווח היחיד שלנו הוא במכירה למעשה אנחנו נשארים עם נכס או חלק מפרויקט (במידה והבנייה עוד לא הושלמה) אשר כל הרווח שלנו למעשה נשחק לעומת נכס מניב בו גם אם מחיר הנכס ירד אנחנו יכולים לא למכור ולמעשה לhהנות מתשואה שוטפת.
  • אין תזרים שוטף (משכ"ד) במידה וצריך.
השקעות נדל"ן בחו"ל

להשקיע בשותפות מעבר לים- כך תעשו זאת נכון

בשנים האחרונות שוק ההשקעות האלטרנטיביות תופס תאוצה ומהווה נתח הולך וגדל מתיק ההשקעות כמעט של כל אחד. אחד הסגמנטים הנפוצים ביותר בקרב ההשקעות האלטרנטיביות הוא

להזדמנויות השקעה

*משקיע שנמנה עם המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968

ישראל

RM GROUP – השקעות נדל"ן בחו"ל 

רחוב מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4, קומה 15

בני ברק, 5126112

טל': 03-6577484

ארצות הברית

RM GROUP – Real Estate Investments

74 Warren St., New York

NY 10007

זנזיבר

RM GROUP – Real Estate Investments

P.O BOX 748

Stone Town city 

Zanzibar

הפרסום לעיל מהווה הצגה כללית בלבד ואינו מהווה "הצעה לציבור" כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך"). משקיעים שיבחרו לפנות לחברה על מנת להשקיע בפרויקט יבחרו במסגרת משא ומתן פרטני ("הליך המשא ומתן") אשר ינוהל על פי סדר פנייתם לחברה. ההשקעה תעשה באמצעות מספר מצומצם של משקיעים כמותר על פי חוק ניירות ערך וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד- 1994 ("חוק השקעות משותפות בנאמנות"). לאור האמור, ההשקעה בתיווך וסיוע החברה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושר על ידי רשות ניירות ערך בישראל במסגרת תשקיף. פרטי ההשקעה המלאים ותנאיה יחשפו אך ורק במסגרת הליך המשא ומתן, בו יחשפו מספר מצומצם של משקיעים פוטנציאליים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך לכלל המידע ביחס להשקעה ותנאיה ורק המשקיעים שיבחרו על ידי החברה בהליך המשא ומתן יוכלו לקחת חלק בהשקעה. החברה, מנהליה ומי מטעמה אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. ההשקעה בפרויקט טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לקבל ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות ומיסוי הכרוכות בביצוע ההשקעה.