הציטוט ״בכל משבר יש הזדמנות״ לגמרי בא לידי ביטוי בתקופה הנוכחית, שנתיים מפרוץ המגפה והניסיונות לחיות לצד הנגיף ושלל הווריאנטים שיצר. האם הזדמנויות הנדל״ן דומות להזדמנויות שהולידו המשברים הקודמים?

לאחר שנה מלאת אתגרים והמשבר שנגרם בעקבות המגפה, עדיין שנת 2021 מתאפיינת בהתאוששות כלכלית וחזרה לשגרה במדינות רבות, בארה״ב בפרט מורגשת היטב, יחד עם הניסיון לחיות בדרך ידידותית לצד הנגיף. אומנם הגלים האחרונים מעט הרחיקו את קצב ההתאוששות, אך אל לנו לשכוח שהמשבר הגיע בשיאה של תקופת הצמיחה הכלכלית בעולם וכמו במשברים אחרים שהיו כדוגמת הסאב-פריים, נוצרו לא מעט הזדמנויות מיוחדות.

על הכלכלה בארה״ב בזמן המשבר

הכלכלה בארה״ב מראה סימני התאוששות עם נתונים שטרם נראו. ברבעון הנוכחי אומנם חלה עלייה בתחלואה בארה"ב, כחלק מהגל החמישי וכניסתו של זן האומיקרון, אך הזן לשמחתנו נכון להיום אינו קטלני ביחס לקודמים, וזאת לצד מספר המחוסנים אשר גדל באופן משמעתי בתקופה זו והגיע למעל 200 מיליון איש המהווים כ- 62% מכלל האוכלוסייה בארה״ב. כל אלו גרמו לכלכלת ארה"ב לפרוח בשנה האחרונה ולהציג נתונים אופטימיים, כאשר שיעור האבטלה ירד באופן משמעותי והשכר הממוצע החודשי ממשיך לעלות.

אך לא רק, נראה כי האינפלציה נותרה גבוהה והגיעה לרמות שלא נראו מזה עשרות שנים על פני מספר מדדים שונים: מדד המחירים לצרכן הראשי (CPI) רשם  עלייה שנתית של 7.1%,. על פי הערכות, בשנת 2022 צפויה כלכלת ארה"ב להציג שיעורי צמיחה גבוהים ביחס לשנים האחרונות, בין היתר בזכות החזרה המהירה לשגרה, מבצע החיסונים, התמריצים הממשלתיים ושיעורי הריבית הנמוכים.

ההזדמנויות בשוק הנדל״ן

אם מדברים על משברים, לא ניתן להתעלם מהמשבר הנוכחי בשרשרת האספקה העולמית, כאשר בתחום זה עדיין מתמודדים עם אתגרים רבים, חלקם זמניים וחלקם צפויים להיפתר בטווח הארוך יותר. למרות זאת, המשק ממשיך לצמוח בתנאים הללו, אך רמת המחירים עולה וגורמת לאינפלציה. מבחינת הצפי להמשך, נראה כי המחסור בסחורות לאור הקושי בייצור ובשינוע צפוי להצטמצם ויחד עם עליית הריבית הצפויה ב-2022 וסיום הסיוע של הפד עשוי להביא למיתון בגובה האינפלציה.

עם זאת, ישנם מספר תחומים שהמקור לאינפלציה בהם הוא שורשי יותר כמו בתחום הדיור והנדל״ן בארה"ב באופן כללי. שם המחסור מובן היטב ולכן ההתייקרות תיקח זמן רב יותר. הפער שבין הביקוש להיצע שרק הלך והעמיק במשבר הוא מה שיוצר הזדמנויות השקעה מיוחדות.

כבר עכשיו אנו רואים יציבות בשוק ה – נדל״ן בארה"ב למרות המשבר. כך לדוגמה בשוק הדירות להשכרה (מולטי-פמילי), שיעור תשלום שכר הדירה במהלך הרבעון עמד על כ- 93%. בנוסף, נכון לסוף הרבעון, מחירי השכירות בארה״ב ממשיכים לשבור שיאים והציגו עלייה שנתית של 13.5% בסקטור המולטי-פמילי. בבתים פרטיים הנתונים עלו אף יותר והציגו עליה שנתית של 14.7%, לצד עלייה של כ-0.6% בשיעור התפוסה. למעשה, נראה כי משבר הקורונה שעדיין תופס כותרות מרכזיות ברחבי העולם בצל וריאנט האומיקרון, לצד הפגיעה הקשה, יצר הזדמנויות השקעה מעולות ברחבי העולם ובארה"ב בפרט.

השקעות נדל"ן בחו"ל

להשקיע בשותפות מעבר לים- כך תעשו זאת נכון

בשנים האחרונות שוק ההשקעות האלטרנטיביות תופס תאוצה ומהווה נתח הולך וגדל מתיק ההשקעות כמעט של כל אחד. אחד הסגמנטים הנפוצים ביותר בקרב ההשקעות האלטרנטיביות הוא

להזדמנויות השקעה

*משקיע שנמנה עם המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968

ישראל

RM GROUP – השקעות נדל"ן בחו"ל 

רחוב מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4, קומה 15

בני ברק, 5126112

טל': 03-6577484

ארצות הברית

RM GROUP – Real Estate Investments

74 Warren St., New York

NY 10007

זנזיבר

RM GROUP – Real Estate Investments

P.O BOX 748

Stone Town city 

Zanzibar

הפרסום לעיל מהווה הצגה כללית בלבד ואינו מהווה "הצעה לציבור" כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך"). משקיעים שיבחרו לפנות לחברה על מנת להשקיע בפרויקט יבחרו במסגרת משא ומתן פרטני ("הליך המשא ומתן") אשר ינוהל על פי סדר פנייתם לחברה. ההשקעה תעשה באמצעות מספר מצומצם של משקיעים כמותר על פי חוק ניירות ערך וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד- 1994 ("חוק השקעות משותפות בנאמנות"). לאור האמור, ההשקעה בתיווך וסיוע החברה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושר על ידי רשות ניירות ערך בישראל במסגרת תשקיף. פרטי ההשקעה המלאים ותנאיה יחשפו אך ורק במסגרת הליך המשא ומתן, בו יחשפו מספר מצומצם של משקיעים פוטנציאליים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך לכלל המידע ביחס להשקעה ותנאיה ורק המשקיעים שיבחרו על ידי החברה בהליך המשא ומתן יוכלו לקחת חלק בהשקעה. החברה, מנהליה ומי מטעמה אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. ההשקעה בפרויקט טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לקבל ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות ומיסוי הכרוכות בביצוע ההשקעה.