כלכלת יוון

כלכלת יוון המשיכה להציג ביצועים משופרים גם ברבעון הרביעי של 2023. ירידה באבטלה, עלייה בתוצר, עלייה בהשקעות הזרות ונזילות גבוהה של המערכת הבנקאית. לאחר העלאות הדרוג ברבעון הקודם, ההכרה בשיפור שחל במדינה התבטאה בין השאר גם בפרסום מחקר של האקונומיסט, בו נבחרה יוון במקום הראשון בביצועים לשנת 2023.

Economist – Best performing economies

 

גולדן ויזה

למרות העלאת הרף לקבלת גולדן ויזה באזורי ביקוש כמו מרכז אתונה ומרכז סלוניקי, התחזיות להתקררות בביקוש לתוכנית התבדו. תוכנית הגולדן ויזה ביוון נחשבת עדיין למבוקשת ביותר באירופה, ונמשך הגידול במספר הבקשות שהוגשו בשנת 2023. לפי הנתונים, מחיר ממוצע של נכס הנרכש לצורך השקעה המזכה בוויזה עומד על כ-300,000 יורו, והתוכנית הזרימה ליוון בשנת 2023 כ-2.3 מיליארד יורו.

 

שוק הדיור

שוק הדיור ביוון התאפיין בהמשך עליית מחירים דו ספרתית, את המגמה הובילה אתונה עם עלייה של כ-10%. כפי שניתן לראות בגרף המחירים ההיסטוריים, מדד מחירי הדיור מתקרב לשיא מלפני יותר מעשור, עם זאת בהשוואה למדד המשוכלל האירופאי באותה תקופה, ניתן לראות כי יוון זולה משמעותית מהממוצע האירופי.

הביקושים שדוחפים את השוק להמשך עליות נגרמים בעיקר על ידי משקיעי גולדן וויזה, ובנוסף הסבת בניינים שלמים להשכרות קצרות טווח כמו AirBnB. על מנת למתן את העליות, הממשלה העלתה את סכומי ההשקעה המזכים בגולדן ויזה באזורי ביקוש מ-250,000 ל-500,000 יורו, ובמקביל היא פועלת להקשחת הרגולציה והוספת מיסוי בשוק ההשכרות קצרות הטווח.

מדד הדיור יוון (15 שנה)

 

כאמור, את העליות בשוק הדיור הובילה אתונה, שממשיכה לחוות ביקושים גבוהים ועליות מחירים. גם בהשוואה לערי בירה נוספות באירופה הנהנות מביקוש גבוה, עדיין אתונה מראה יציבות בביקושים לאורך זמן, כפי שמשתקף בנתוני הדיווח המצורף של רשת בלומברג.

 

סקטור המלונאות

הנתונים המלאים של שנת 2023 עדיין לא התפרסמו, אולם נכון לחודש נובמבר נכנסו ליוון יותר מ-33 מיליון תיירים, מה שכנראה מעיד על שנת שיא. כל נתוני הסקטור מראים על עלייה, כולל ADR, תפוסה, והוצאה ממוצעת לאורח. אתונה במיוחד הציגה גידול בביקושים. ניתן לראות זאת בגרף המצורף של GBR ובנתוני הכניסה של שדה התעופה הבינלאומי שבעיר שמראים עלייה שנתית של 24% במספר הנוסעים.

השקעות נדל"ן ביוון

כך סיכמה יוון את שנת 2023

לאחר התאוששות מרשימה ממשבר הקורונה, שנת 2023 בענף התיירות הציגה שיאים חדשים. כיצד נראו השנים האחרונות בענף התיירות ביוון? 2019 – שנת השיא של התיירות ביוון,

מסלולי השקעה

יתרונות ההשקעה בקרן נדל"ן

אחד המסלולים הבולטים בענף ההשקעות בישראל ובעולם הוא השקעה בקרנות נדל"ן. מדובר באפיק השקעה אלטרנטיבי שמטרתו לגוון את תיק ההשקעות המסורתי, להתנתק מהתנודתיות בהשקעות המסורתיות

השקעות נדל"ן בחו"ל

המחזור הכלכלי החדש מייצר הזדמנויות חדשות

כל כלכלה נעה במחזוריות (Economic cycle). המחזוריות מתבטאת בהתרחבות וצמיחה, הגעה לפיק, הצטמצמות עד לנקודת שפל, ולבסוף התאוששות. כיצד משפיע המחזור הכלכלי על שוק הנדל"ן?

להזדמנויות השקעה

*משקיע שנמנה עם המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968

ישראל

RM GROUP – השקעות נדל"ן בחו"ל 

רחוב מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4, קומה 15

בני ברק, 5126112

טל': 03-6577484

ארצות הברית

RM GROUP – Real Estate Investments

74 Warren St., New York

NY 10007

זנזיבר

RM GROUP – Real Estate Investments

P.O BOX 748

Stone Town city 

Zanzibar

הפרסום לעיל מהווה הצגה כללית בלבד ואינו מהווה "הצעה לציבור" כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך"). משקיעים שיבחרו לפנות לחברה על מנת להשקיע בפרויקט יבחרו במסגרת משא ומתן פרטני ("הליך המשא ומתן") אשר ינוהל על פי סדר פנייתם לחברה. ההשקעה תעשה באמצעות מספר מצומצם של משקיעים כמותר על פי חוק ניירות ערך וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד- 1994 ("חוק השקעות משותפות בנאמנות"). לאור האמור, ההשקעה בתיווך וסיוע החברה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושר על ידי רשות ניירות ערך בישראל במסגרת תשקיף. פרטי ההשקעה המלאים ותנאיה יחשפו אך ורק במסגרת הליך המשא ומתן, בו יחשפו מספר מצומצם של משקיעים פוטנציאליים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך לכלל המידע ביחס להשקעה ותנאיה ורק המשקיעים שיבחרו על ידי החברה בהליך המשא ומתן יוכלו לקחת חלק בהשקעה. החברה, מנהליה ומי מטעמה אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. ההשקעה בפרויקט טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לקבל ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות ומיסוי הכרוכות בביצוע ההשקעה.