אחד המסלולים הבולטים בענף ההשקעות בישראל ובעולם הוא השקעה בקרנות נדל"ן. מדובר באפיק השקעה אלטרנטיבי שמטרתו לגוון את תיק ההשקעות המסורתי, להתנתק מהתנודתיות בהשקעות המסורתיות ולהביא לכדי תשואה עודפת על פניהן.  השקעה באמצעות קרן נדל״ן מאפשרת להשקיע בנדל"ן באופן מגוון בכמה פרויקטים בו זמנית תוך פיזור סיכונים, וזאת במקום להשקיע בנכס בודד ולשים את כל הביצים בסל אחד.

מה חשוב לבדוק לפני שבוחרים להשקיע בקרן נדל״ן?

  • מי מנהל הקרן ומה הניסיון שלו?
  • האם ישנה שותפות וזהות אינטרסים עם מנהל הקרן?
  • מהו אופן חלוקת הקרן והרווחים?
  • מהי האסטרטגיה של הקרן ובאיזה סקטור היא ממוקדת?
  • מה אסטרטגית היציאה והאם היא ברורה ופשוטה?
  • מהם מיקום הנכסים בהם תשקיע הקרן?
  • האם סוג ההשקעה מתאים לצרכים התזרימיים שלכם?
  • כיצד מתייחסים לסיכונים וניהולם?
  • מהו צפי התשואה לאורך זמן?

מהם היתרונות בהשקעה בקרן השקעות נדל"ן?

פיזור סיכונים – קרנות נדל”ן מציעות כלי מצוין לגיוון תיק ההשקעות מכיוון שהן מאפשרות למשקיעים להרחיב את אחזקותיהם על פני סוגי נכסים שונים. בשונה מהשקעה ישירה בנכס, השקעה בקרן נדל"ן מאפשרת פיזור של הסיכון והפחתה שלו.

ניהול מקצועי – במחשבתם של מרבית הישראלים, רכישת דירה בטאבו או השקעה עצמאית היא ההשקעה האידיאלית, זאת מאחר והיא מאפשרת שליטה. אך כשמדובר בהשקעות מעבר לים-  מדובר בשליטה מדומה. קרנות נדל”ן מציעות ניהול מקצועי מלא של הנכסים, כולל ניהול יומי, מילוי רווחיות וביצוע שינויים הנדרשים בהתאם למצב המאקרו כלכלי.

ניסיון ואחיזה בשטח – היזמים בקרן השקעות נדל"ן מחזיקים בידע רב וניסיון בשורה ארוכה של עסקאות. יתרה מכך, יזמי השקעות נתקלו במקרים רבים של בעיות שונות בנכסים ומכירים את הפתרונות השונים למצב. הכרת האזור ומאפייניו, יכולת לחבור לאנשי מקצוע נוספים בעת אתגרים או בעיות, הם ההבדל בין רוכש נדל"ן מקצועי ומיומן, למי שעושה עסקה ואינו איש מקצוע. הידע והניסיון, הם קריטיים משמעותיים בקרנות השקעה בנדל"ן.

נגישות גבוהה להזדמנויות השקעה חריגות – קרנות נדל”ן מאפשרות השקעה בנכסים בשוק הנדל”ן בהזדמנויות אשר ברובן אינן פתוחות עבור המשקיע הפרטי.

לתיאום פגישה וקבלת פרטים נוספים אודות הזדמנויות ההשקעה הקליקו:

השקעות נדל"ן ביוון

כך סיכמה יוון את שנת 2023

לאחר התאוששות מרשימה ממשבר הקורונה, שנת 2023 בענף התיירות הציגה שיאים חדשים. כיצד נראו השנים האחרונות בענף התיירות ביוון? 2019 – שנת השיא של התיירות ביוון,

השקעות נדל"ן בחו"ל

המחזור הכלכלי החדש מייצר הזדמנויות חדשות

כל כלכלה נעה במחזוריות (Economic cycle). המחזוריות מתבטאת בהתרחבות וצמיחה, הגעה לפיק, הצטמצמות עד לנקודת שפל, ולבסוף התאוששות. כיצד משפיע המחזור הכלכלי על שוק הנדל"ן?

להזדמנויות השקעה

*משקיע שנמנה עם המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968

ישראל

RM GROUP – השקעות נדל"ן בחו"ל 

רחוב מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4, קומה 15

בני ברק, 5126112

טל': 03-6577484

ארצות הברית

RM GROUP – Real Estate Investments

74 Warren St., New York

NY 10007

זנזיבר

RM GROUP – Real Estate Investments

P.O BOX 748

Stone Town city 

Zanzibar

הפרסום לעיל מהווה הצגה כללית בלבד ואינו מהווה "הצעה לציבור" כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך"). משקיעים שיבחרו לפנות לחברה על מנת להשקיע בפרויקט יבחרו במסגרת משא ומתן פרטני ("הליך המשא ומתן") אשר ינוהל על פי סדר פנייתם לחברה. ההשקעה תעשה באמצעות מספר מצומצם של משקיעים כמותר על פי חוק ניירות ערך וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד- 1994 ("חוק השקעות משותפות בנאמנות"). לאור האמור, ההשקעה בתיווך וסיוע החברה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושר על ידי רשות ניירות ערך בישראל במסגרת תשקיף. פרטי ההשקעה המלאים ותנאיה יחשפו אך ורק במסגרת הליך המשא ומתן, בו יחשפו מספר מצומצם של משקיעים פוטנציאליים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך לכלל המידע ביחס להשקעה ותנאיה ורק המשקיעים שיבחרו על ידי החברה בהליך המשא ומתן יוכלו לקחת חלק בהשקעה. החברה, מנהליה ומי מטעמה אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. ההשקעה בפרויקט טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לקבל ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות ומיסוי הכרוכות בביצוע ההשקעה.