כל כלכלה נעה במחזוריות (Economic cycle). המחזוריות מתבטאת בהתרחבות וצמיחה, הגעה לפיק, הצטמצמות עד לנקודת שפל, ולבסוף התאוששות.

כיצד משפיע המחזור הכלכלי על שוק הנדל"ן?
כאשר הריבית גבוהה ישנם פחות קונים, השוק מתקרר והביקוש יורד. מי שציפה לירידת מחירים בארה"ב הופתע לגלות שבמרבית האזורים לא כך המצב – זאת בשל מלאי הבתים הנמוך, ששומר על רמת מחירים גבוהה גם כאשר הביקוש יורד. במרבית השווקים כמות העסקאות פחתה והשוק נחשב קר יותר.

נכון לחודש מרץ 2024, הבנק הפדרלי השאיר את הריבית בארה"ב ללא שינוי ברמה של 5.5% – הרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2001. עם זאת, המגמה בהמשך השנה צפויה להשתנות, ובשנת 2024 צפויות שלוש הורדות ריבית.

כיצד מושפעים יזמי נדל"ן מהמחזור הכלכלי?
בעוד מחירי הבתים נותרים גבוהים במרבית האזורים, יזמי הנדל"ן נתקלים באתגרים רבים. לצד ההתייקרות המשמעותית במימון הבניה, חלה התייקרות דרמטית גם בעלות הבניה (חומרי הגלם וקבלני משנה). ניתן לזהות שתי מגמות מעניינות:

  1. ירידה בהתחלות הבניה –יזמים רבים עוברים לצמצום פעילות חדשה ומתרכזים בפרויקטים הנוכחים שלהם, מה שיוביל למחסור מתמשך עתידי בבתים בארה"ב.
  2. ירידה במחירי הקרקעות –בשל צמצום פעילות היזמים הביקוש לאדמות נמצא בשפל ומייצר הזדמנויות ליזמים המעוניינים לבנות בתים לשנים הקרובות.

מלאי הבתים נמוך היסטורית
ניתן לראות כי בארה"ב ישנו מחסור חמור בבתי מגורים, כאשר הביקוש ממשיך לגדול

מהו ביקוש כלוא?
חשוב לזכור כי גם בתקופות של קיפאון בשוק, נדל"ן למגורים הינו מוצר צריכה בסיסי. גם בתקופה זו, ישנם רבים המעוניינים לרכוש דירות, אך נמנעים מכך משום שהריבית על המשכנתאות גבוהה ומעדיפים לדחות את קנייתם, אך בסופו של דבר הם צריכים מקום מגורים והם ימצאו אותו בדרך של רכישה (כעת או בעתיד) או השכרה.

למה דווקא עכשיו?
משקיעים מנוסים יודעים לזהות מגמות לטווח הבינוני-ארוך ולפעול בהתאם אליהם גם כאשר משקיעים אחרים ממתינים על הגדר.

לצד אי הודאות, אנו נמצאים בתקופה בה ניתן לנצל את המחזור הכלכלי עבור השקעות נדל"ן אשר יניבו פירות בעוד 3-5 שנים. מי שיתחיל לבנות בעת הנוכחית, יזכה לעלויות בנייה זולות יותר, ויצא לשוק כאשר הביקוש הכלוא יתפרץ ומנגד יהיה היצע מוגבל מאחר וכמות התחלות הבניה עדיין אינה תואמת את הביקוש.

 

לתיאום פגישה וקבלת פרטים נוספים אודות הזדמנויות ההשקעה הפתוחות הקליקו:

השקעות נדל"ן ביוון

כך סיכמה יוון את שנת 2023

לאחר התאוששות מרשימה ממשבר הקורונה, שנת 2023 בענף התיירות הציגה שיאים חדשים. כיצד נראו השנים האחרונות בענף התיירות ביוון? 2019 – שנת השיא של התיירות ביוון,

מסלולי השקעה

יתרונות ההשקעה בקרן נדל"ן

אחד המסלולים הבולטים בענף ההשקעות בישראל ובעולם הוא השקעה בקרנות נדל"ן. מדובר באפיק השקעה אלטרנטיבי שמטרתו לגוון את תיק ההשקעות המסורתי, להתנתק מהתנודתיות בהשקעות המסורתיות

להזדמנויות השקעה

*משקיע שנמנה עם המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968

ישראל

RM GROUP – השקעות נדל"ן בחו"ל 

רחוב מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4, קומה 15

בני ברק, 5126112

טל': 03-6577484

ארצות הברית

RM GROUP – Real Estate Investments

74 Warren St., New York

NY 10007

זנזיבר

RM GROUP – Real Estate Investments

P.O BOX 748

Stone Town city 

Zanzibar

הפרסום לעיל מהווה הצגה כללית בלבד ואינו מהווה "הצעה לציבור" כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך"). משקיעים שיבחרו לפנות לחברה על מנת להשקיע בפרויקט יבחרו במסגרת משא ומתן פרטני ("הליך המשא ומתן") אשר ינוהל על פי סדר פנייתם לחברה. ההשקעה תעשה באמצעות מספר מצומצם של משקיעים כמותר על פי חוק ניירות ערך וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד- 1994 ("חוק השקעות משותפות בנאמנות"). לאור האמור, ההשקעה בתיווך וסיוע החברה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושר על ידי רשות ניירות ערך בישראל במסגרת תשקיף. פרטי ההשקעה המלאים ותנאיה יחשפו אך ורק במסגרת הליך המשא ומתן, בו יחשפו מספר מצומצם של משקיעים פוטנציאליים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך לכלל המידע ביחס להשקעה ותנאיה ורק המשקיעים שיבחרו על ידי החברה בהליך המשא ומתן יוכלו לקחת חלק בהשקעה. החברה, מנהליה ומי מטעמה אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. ההשקעה בפרויקט טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לקבל ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות ומיסוי הכרוכות בביצוע ההשקעה.