השקעת נדל"ן למגורים במסלול הלוואה

למה בכלל מסלול ההשקעה הזה קיים?

בהשקעות בנדל"ן מימון הוא מקור רווח מרכזי ולכן כמעט בכל פרויקט גם אם הוא יזמי וגם אם מדובר ברכישת מבנה קיים נשתמש במימון בנקאי.

כאשר ניקח מימון מהבנק הבנק יתנה זאת בכך שהוא אינו יהיה היחיד שמסכן כסף (100% מימון) וירצה לראות שהמשקיע שם הון עצמי מסוים, בנוסף, הבנק יקבל שיעבוד ראשון על הנכס.

כדי לגייס את ההון העצמי להשקעה ניתן לבחור בשתי אפשרויות, להשקיע את הכסף או ללוות את הכסף מגוף נוסף מלבד הבנק, אותו גוף יקבל שיעבוד שני ולמעשה קדימות על פני המשקיעים אבל לא על פני הבנק שהוא המלווה העיקרי.

 

מה היתרונות במסלול ההלוואה?

  • תשואה שוטפת, לרוב מדובר על ריבית שמחולקת באופן קבוע.
  • בטחון ויציבות- ישנה קדימות על פני המשקיעים במסלול ההשקעה הרגיל והכסף שהשקיעו ולכן גם אם הפרויקט מאכזב ומניב פחות, המשקיעים במסלול ההלוואה הם האחרונים להיפגע. אף משקיע לא יקבל כסף לפני שהמלווה יקבל את הקרן והריבית המובטחים לו.

 

מה החסרונות במסלול ההלוואה?

  • כמו שלא נפגעים שהפרויקט מניב פחות לא נהנים גם שהפרויקט מצליח ומהאקזיט שבשאיפה יקרה.

למי המסלול הזה מתאים?

דבר ראשון המסלול הזה מתאים למי שמחפש ביטחון ויציבות מקסימלית (חשוב להגיד שכמו בכל השקעה גם כאן יש סיכון גם אם נמוך משמעותית מסוגי השקעה אחרים) בנוסף, המסלול הנ"ל מתאים למי שחשוב לו התזרים השוטף.

מה חשוב לבדוק?

כיוון שהמשקיעים במסלול הלוואה לא נהנים מהצלחת הפרויקט חשוב יותר שיתמקדו בעד כמה הם מוגנים, כלומר עד כמה צריך הפרויקט לא להצליח כדי שהם לא יקבלו את הקרן והריבית המובטחת להם (נקודת האיזון), לרוב כדאי לראות מה היחס בין ההון ששמים במסלול ההלוואה להון ששמים במסלול המשקיעים, יחס בריא הוא לרוב 2:1 כלומר על כל דולר שמושקע בהלוואה צריך להיות 2 דולר במסלול ההשקעה שמהווה שכבת ביטחון.

הדבר השני שחשוב לבדוק זה כיצד רשומה הבטוחה, האם ע"י שיעבוד שני על הנכס, שיעבוד על החברה של המשקיעים המחזיקה בנכס, רישום בטאבו וכד'.

השקעות נדל"ן בחו"ל

להשקיע בשותפות מעבר לים- כך תעשו זאת נכון

בשנים האחרונות שוק ההשקעות האלטרנטיביות תופס תאוצה ומהווה נתח הולך וגדל מתיק ההשקעות כמעט של כל אחד. אחד הסגמנטים הנפוצים ביותר בקרב ההשקעות האלטרנטיביות הוא

להזדמנויות השקעה

*משקיע שנמנה עם המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968

ישראל

RM GROUP – השקעות נדל"ן בחו"ל 

רחוב מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4, קומה 15

בני ברק, 5126112

טל': 03-6577484

ארצות הברית

RM GROUP – Real Estate Investments

74 Warren St., New York

NY 10007

זנזיבר

RM GROUP – Real Estate Investments

P.O BOX 748

Stone Town city 

Zanzibar

הפרסום לעיל מהווה הצגה כללית בלבד ואינו מהווה "הצעה לציבור" כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך"). משקיעים שיבחרו לפנות לחברה על מנת להשקיע בפרויקט יבחרו במסגרת משא ומתן פרטני ("הליך המשא ומתן") אשר ינוהל על פי סדר פנייתם לחברה. ההשקעה תעשה באמצעות מספר מצומצם של משקיעים כמותר על פי חוק ניירות ערך וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד- 1994 ("חוק השקעות משותפות בנאמנות"). לאור האמור, ההשקעה בתיווך וסיוע החברה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושר על ידי רשות ניירות ערך בישראל במסגרת תשקיף. פרטי ההשקעה המלאים ותנאיה יחשפו אך ורק במסגרת הליך המשא ומתן, בו יחשפו מספר מצומצם של משקיעים פוטנציאליים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך לכלל המידע ביחס להשקעה ותנאיה ורק המשקיעים שיבחרו על ידי החברה בהליך המשא ומתן יוכלו לקחת חלק בהשקעה. החברה, מנהליה ומי מטעמה אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. ההשקעה בפרויקט טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לקבל ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות ומיסוי הכרוכות בביצוע ההשקעה.