כחברת השקעות נדל"ן אשר אחראית על פרויקטים וכספי משקיעים רבים, אנו נתקלים מדי יום בדילמות ובצורך לקבל החלטות בתנאים משתנים וחוסר ודאות.

לפני כחודש עמדנו בפני קבלת החלטה בנוגע לפרויקט Faliro שבאתונה:
הפרויקט כלל רכישת קרקע בגודל 4 דונם בקו ראשון לים בשכונת Faliro היוקרתית. במגרש תוכנן להיבנות פרויקט מרהיב ביופיו הכולל כ-13,000 מ"ר של מגורי יוקרה.

פרויקט בנייה הינו פרויקט מורכב עם משתנים רבים, ומהרגע הראשון מטרתנו הייתה לצמצם סיכונים כמה שניתן גם על חשבון פוטנציאל לרווח עתידי.

ראשית, חברנו לחברה קבלנית מהשורה הראשונה במתווה של עסקת קומבינציה, כך אנו "כובלים" את הקבלן לפרויקט ויוצרים זהות אינטרסים וכמו כן חוסכים את המימון הבנקאי בפרויקט.

שנית, החברה הקבלנית הציעה לקנות מאתנו את מלאי הדירות שלנו בפרויקט במחיר ידוע מראש ולמעשה בכך צמצמנו את הסיכון של מחירי המכירה בפרויקט.

לבסוף, לאחר מו"מ הציעה החברה הקבלנית לקנות את הקרקע מאתנו.

בשלב זה הינו צריכים לקבל החלטה האם לקבל את הצעת החברה הקבלנית, או להמשיך כמתוכנן.

מצד אחד, ביצוע הפרויקט עד הסוף צפוי להסב למשקיעים רווח גבוה יותר,  זאת לאחר שכבר הצלחנו לגדר את הסיכון בצורה משמעותית, כאשר פרויקט מסוג זה צפוי להוות פרויקט דגל באזור כולו. מנגד, אנו למדי ניסיון ויודעים שפרויקט ייזום מסוג זה הינו מורכב מאוד ומלווה באתגרים רבים להם יש להוסיף את אי הודאות הקיימת כיום בשווקים.

הניסיון שלנו כחברת השקעות נדל"ן, לימד אותנו שלמרות מזעור הסיכונים, במקרה ויהיה משבר משמעותי (של השוק או בפרויקט עצמו) הקבלן לא בהכרח יעמוד בהתחייבות שלו ויהיה מוכן לספוג הפסד כספי, בטח לא משמעותי.

 

כאשר ניתחנו את המשתנים השונים, ולאור העובדה שמכירת הקרקע משפרת עבור המשקיעים את פוזיציית המס ובכך מביאה להפרשים מינימליים בין האפשרויות, בחרנו ללכת עם אופציית מכירת המגרש כאשר מה שמוביל אותנו להחלטה זו היא האפשרות לייצר רווחים נאים למשקיעים לצד ביטחון לכספם.

בהדמיות- הפרויקט שלא בנינו.

השקעות נדל"ן ביוון

כך סיכמה יוון את שנת 2023

לאחר התאוששות מרשימה ממשבר הקורונה, שנת 2023 בענף התיירות הציגה שיאים חדשים. כיצד נראו השנים האחרונות בענף התיירות ביוון? 2019 – שנת השיא של התיירות ביוון,

מסלולי השקעה

יתרונות ההשקעה בקרן נדל"ן

אחד המסלולים הבולטים בענף ההשקעות בישראל ובעולם הוא השקעה בקרנות נדל"ן. מדובר באפיק השקעה אלטרנטיבי שמטרתו לגוון את תיק ההשקעות המסורתי, להתנתק מהתנודתיות בהשקעות המסורתיות

השקעות נדל"ן בחו"ל

המחזור הכלכלי החדש מייצר הזדמנויות חדשות

כל כלכלה נעה במחזוריות (Economic cycle). המחזוריות מתבטאת בהתרחבות וצמיחה, הגעה לפיק, הצטמצמות עד לנקודת שפל, ולבסוף התאוששות. כיצד משפיע המחזור הכלכלי על שוק הנדל"ן?

להזדמנויות השקעה

*משקיע שנמנה עם המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968

ישראל

RM GROUP – השקעות נדל"ן בחו"ל 

רחוב מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4, קומה 15

בני ברק, 5126112

טל': 03-6577484

ארצות הברית

RM GROUP – Real Estate Investments

74 Warren St., New York

NY 10007

זנזיבר

RM GROUP – Real Estate Investments

P.O BOX 748

Stone Town city 

Zanzibar

הפרסום לעיל מהווה הצגה כללית בלבד ואינו מהווה "הצעה לציבור" כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך"). משקיעים שיבחרו לפנות לחברה על מנת להשקיע בפרויקט יבחרו במסגרת משא ומתן פרטני ("הליך המשא ומתן") אשר ינוהל על פי סדר פנייתם לחברה. ההשקעה תעשה באמצעות מספר מצומצם של משקיעים כמותר על פי חוק ניירות ערך וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד- 1994 ("חוק השקעות משותפות בנאמנות"). לאור האמור, ההשקעה בתיווך וסיוע החברה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושר על ידי רשות ניירות ערך בישראל במסגרת תשקיף. פרטי ההשקעה המלאים ותנאיה יחשפו אך ורק במסגרת הליך המשא ומתן, בו יחשפו מספר מצומצם של משקיעים פוטנציאליים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך לכלל המידע ביחס להשקעה ותנאיה ורק המשקיעים שיבחרו על ידי החברה בהליך המשא ומתן יוכלו לקחת חלק בהשקעה. החברה, מנהליה ומי מטעמה אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. ההשקעה בפרויקט טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לקבל ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות ומיסוי הכרוכות בביצוע ההשקעה.